Facebook

 

       2016年周德威传道生命造就课程是为所有基督徒设置的,为打好信仰基础,活出应有的生命。欢迎弟兄姐妹预备时间参加。地点在教会二楼。

       日程安排如下:

       08.09.星期四1课时19点开始。

       10.09.星期六4课时12点半开始,到18点。

       11.09.星期天爱餐后1课时17点30分开始。

       16.09.星期五2课时19点开始。

       17.09.星期六3课时13点开始。

       18.09.2016星期天爱餐后1课时18点开始。

目前有 一個訪客 以及 沒有會員 在線上